Hakkımızda

Enformatik Bölümü, T.C. Yüksek Öğretim Kurulunun 17 Haziran 1997 tarih ve 97.19.1429 sayılı kararı gereğince Üniversite Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Müge Adnan'dır.
Bölümün ilk hedefi 1998-1999 akademik yılından itibaren önkoşulu olmayan Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı dersini üniversite düzeyinde Tüm Fakülte ve Yüksek Okulların 1.sınıflarının 1.yarıyılında sunmaktır. Bölüm ayrıca laboratuvar olanakları ve öğretim elemanı sayılarındaki gelişmeye paralel olarak izleyen akademik yıldan itibaren spesifik bilgi teknolojisi dersleri seçmeli olarak tüm Üniversite öğrencilerine açmayı planlamıştır. Anılan dersler, ilgili bölümlerin haftalık ders programlarının uygunluğuna bağlı olarak, öğrencilerimizin eğitim sürelerinin özellikle ilk yılında ve/veya en geç ikinci yılında alabilecekleri şekilde düzenlenmiş ve böylelikle, eğitimlerinin geri kalan süresi içinde üniversitemiz bilgisayar olanaklarından daha efektif yararlanmaları, eğitimleri süresince çeşitli işleri için (bitirme projeleri, ders/deney raporları yazımı, grafiksel/matematiksel çözümlemeler, istatistik, internet erişimden yararlanabilme v.b.) daha bilinçli ve deneyimli olarak bilgisayar kullanabilmeleri amaçlanmıştır. İlgili birimlerin olanaklarının elvermemesi durumunda, öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere kurulmuş bulunan ve öğrenciye açık toplam 210 bilgisayarın bulunduğu 5 adet laboratuarımız 1999 Aralık ayından itibaren İnternet erişimine de açılmış olup, yukarıda sözü edilen dersler kapsamında verilmesi zorunlu İnternet kullanımı ile ilgili konular da, laboratuarımızdan yararlanan öğrencilerimize uygulamalı olarak verilebilmektedir. Sunulan hizmet kalitesinin yükseltilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesinin yanısıra, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarında da bilgisayara dayalı çalışmalarını yürütebilmeleri amacıyla, mevcut laboratuarlarımızın kapasitelerinin artırılması ve yeni ek laboratuarlar kurulması çalışmaları sürdürülmektedir.
Bölümün temel hedeflerinden bir diğeri büyük kitlelere bilgi aktarmada kullanılan teknolojileri, özellikle yeni "uzaktan eğitim" teknolojilerini Muğla'ya getirmek ve bunların Muğla'da kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu çerçevede, çok yakın bir gelecekte uzaktan eğitimin uygulanabilmesine imkan verecek bir dizi proje hazırlanmaktadır. Bunlar aşamalı olarak hayata geçirilmeye çalışılacaktır.
>